Tối Cường Thăng Cấp

Tối Cường Thăng Cấp 🌱🇻🇳

5.0
Thủ Duyệt
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
228
7209
2021-04-23 20:27:06
Hệ thống trong tay, thiên hạ ta có! Ta muốn có người đẹp xinh nhất, quyền lực ta lớn nhất, thân phận ta tôn quý nhất! Cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp, ta phải là chí cao vô thượng!