Cung Quỷ Kiếm Thần

Cung Quỷ Kiếm Thần 🌱🇻🇳

5.0
Đang Cập Nhật
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
68
1352
2021-06-18 08:27:06
Cung là thứ binh khí vượt qua khoảng cách mà mắt thường nhìn được, thống trị cả những sinh mạng đang ẩn mình. Nếu thứ vũ khí vô hình này khát khao tìm kiếm sinh mạng nào đó, liệu còn thứ nào đáng sợ hơn nó hay không?